Home_2

Zen lotus flowers in water with ripples on blurred background

Laten we te midden van haatdragende mensen
Tevreden leven in alle vriendelijkheid en welwillendheid.
Laten we te midden van vijandige mensen
Liefdevol leven zonder haat

Dhammapada v. 197

Het vraagt een zekere mate van kracht om niet meegetrokken te worden in de stemmingen van anderen.

Een deel van ons wil mogelijk graag bij de groep horen, er niet buiten staan als afwijkend.

Maar als ons gevoel van welbevinden wordt bepaald door of we ergens wel of niet bij horen, zijn we voortdurend kwetsbaar.

Hoewel het gevoel buitengesloten te zijn een gevoel van lijden met zich mee kan brengen, is dit een vorm van lijden waar we iets van kunnen leren.

Er zijn twee vormen van lijden: datgene wat leidt tot meer lijden en datgene wat leidt naar vrij zijn van lijden.

Als we bereid zijn het lijden te verdagen dat opkomt bij buitengesloten worden door anderen, die bevangen zijn door haat, roddel of hebzucht, dan is dat het soort lijden dat leidt naar geluk.

Ajahn Munindo