Aanbod

Vipassãna

De eerstvolgende ‘kennismaking met Vipassāna-meditatie’ is in het najaar van 2023 op drie zaterdagochtenden: 28 oktober; 4 & 11 november.

Tijd: van 10.00 uur tot 13.00 uur

De kennismakings-bijeenkomsten worden alleen in fysieke vorm aangeboden.

Plaats: Centrum ‘De Poort’, Luijbenstraat 48, Den Bosch. Het centrum is 2 minuten lopen vanaf het centraal station. www.centrumdepoort.nl

Begeleiding wordt gegeven door Chris van der Velden op basis van Dana. Voor de huur van de ruimte en geserveerde thee vragen we een bijdrage van €75. Voor drie keer. Ook hierbij kun je geven naar wat je kunt geven.

Aanmelden

voor info vipassana zie: https://vipassanameditatiedenbosch.net/achtergrond/

Wekelijks samen vipassãna beoefenen

Elke woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

De vipassāna meditatieavonden zijn in hybride vorm: zowel live als online (ZOOM) te volgen. Online deelnemen kan alleen wanneer men door afstand, ziekte of ander mobiliteitsprobleem niet live aanwezig kan zijn.

De groep wordt begeleid door Chris van der Velden. Er is loop- en zitmeditatie en aandachtig bewegen. Aan het eind van de avond drinken we gezamenlijk een kopje thee en is er ruimte om meditatie ervaringen te delen en het beantwoorden van vragen.

De avond wordt afgesloten met metta meditatie. De groep is toegankelijk voor mensen die bekent zijn met Vipassāna Meditatie

Soms wordt de meditatieavond alleen online aangeboden (zie hiervoor onderstaand schema). Dit is bij afwezigheid van Chris of indien het centrum gesloten is. De online bijeenkomsten duren één uur (19.00 tot 20.00 uur) en bestaan uit: korte Dhamma impressie, zitmeditatie en delen van meditatie- ervaringen

De begeleiding is op Danabasis. Voor de huur van de meditatieruimte in het centrum, de abonnementskosten van ZOOM en andere overheadkosten, vragen we graag een bijdrage. Zo dragen we samen bij aan het creëren van de condities om dit werk te kunnen doen. Vipassanameditatiedenbosch betaalt, gemiddeld, €7 p/p aan organisatiekosten per meditatieavond. Het is aan deelnemers vrij om te geven. Zie voor omschrijving ‘vrijgevigheid’ onder Dana

Indien je Dana wil geven in de vorm van geld dan kun je dat overmaken naar:

CHM van der Velden Rekeningnr.: NL28ASNB0782888046 Graag o.v.v. “Dana begeleiding” of “Dana organisatie” (dit laatste omvat de kosten voor het abonnement op ZOOM, huur meditatieruimte en andere overheadkosten.

Meditatieavonden 2023

april: 5-12-19-26 (hybride) mei: 3 (online) 10-17-24-31 (hybride) juni: 7-14-21 (hybride) 28 (online) juli & augustus alleen online

Aanmelden

Insight dialogue

Kennismaken of hernieuwde kennismaking met Insight Dialogue op zaterdag 2 september

Voor omschrijving Insight Dialogue zie Achtergrond

Deelname: Om deel te kunnen nemen is enige meditatie-ervaring vereist. Dit kan ervaring zijn met inzichtmeditatie (Vipassāna), mindfulness, dzogchen of andere methoden; d.m.v. regelmatige beoefening, cursussen of retraites. Na het volgen van deze dag is het mogelijk deel te nemen aan de doorgaande Insight Dialogue avonden, welke als ‘blok’ worden aangeboden.

Begeleiding: De begeleiding wordt gegeven door Ronald Hochstenbach en Chris van der Velden. Zij ontvangen hierbij ondersteuning en feedback van de Insight Dialogue community  https://insightdialogue.org/

Plaats: Centrum ‘De Poort’, Luijbenstraat 48, Den Bosch (2 minuten lopen vanaf centraal station)

Kosten: de begeleiding van de dag wordt gegeven op basis van Dana . Voor de huur van de accommodatie en overige organisatiekosten vragen wij een bijdrage van €25. Ook hierbij mag je geven naar wat je kunt geven.

Je bijdrage mag overgemaakt worden naar: CHM van der Velden Rekeningnr.: NL28ASNB0782888046 o.v.v. bijdrage kennismakingsdag insight dialogue.

Aanmelden

Doorgaande insight dialogue avonden

Ben je bekend met Insight Dialogue, middels minimaal een kennismakingsdag, dan is het mogelijk deel te nemen aan de ‘doorgaande insight dialogue meditatieavonden.

In september start weer een nieuwe cyclus Insight Dialogue. 

Met Insight Dialogue cultiveren we meditatieve kwaliteiten, ontwikkelen we meditatie-in-relatie en contempleren we gezamenlijk over onderwerpen uit de Dhamma (de lessen van de Boeddha). Deze drie kernelementen vormen samen met de richtlijnen – of meditatie-instructies – de inhoud van het programma. De onderwerpen die worden aangeboden, worden ondersteund met voorbeelden/actuele thema’s uit het dagelijks leven.

Ditmaal vinden de onderwerpen hun plaats binnen moreel gedrag of deugdzaamheid (Sila in de Pali-taal). Het gaat over de vijf aanbevelingen van de Boeddha om in vrijheid en geluk te kunnen leven:

  • Geen enkel levend wezen doden noch kwetsen
  • Niet nemen wat niet gegeven wordt
  • Geen seksuele onzorgvuldigheid begaan, maar een leven van zuiverheid en betrouwbaarheid leiden
  • Geen onwaarheid spreken, niet kwaadspreken over anderen, maar begripvol en welwillend zijn
  • Geen middelen gebruiken die het bewustzijn bedwelmen, noch anderen daartoe aanzetten

De eerste bijeenkomst draagt het onderwerp ‘vrijgevigheid’ (Dana)

De begeleiding wordt gegeven door Chris van der Velden. Hij ontvangt hierbij ondersteuning en feedback van de Insight Dialogue community  https://insightdialogue.org/

Data: donderdag 7 & 21 september; 5 & 26 oktober; 9 & 30 november. De avonden zijn van 19.00 tot 21.00 uur. Bij deelname verbind je je aan het hele blok van zes bijeenkomsten.

Kosten: De organisatiekosten bedragen €55. De begeleiding wordt aangeboden op basis van vrijgevigheid (Dana)

Aanmelden

Insight Dialogue-Themadag ‘Vertrouwen’ op zondag 24 september.

Saddha is het paliwoord voor vertrouwen. Wij gaan op deze dag insight dialogue (ID) oefenen om vertrouwen te versterken in onszelf, in anderen en in het proces van mediteren zelf. We mediteren hardop en samen met de richtlijnen; pauzeren, ontspannen, openen, afstemmen op wat er komt, diep luisteren en waarheid spreken.

Begeleiding: Nynke Humalda en Chris van der Velden

Kosten: Danabasis. geschatte kosten voor de huur van de ruimte is €15,-

Tijd: van 9.30 tot 16.30 uur

Plaats: ‘De Wijkplaats’ in Leiden www.vipassanameditatieleiden.nl

Aanmelden

Metta

Het beoefenen van deze vorm van meditatie opent het hart en verstilt de geest. Het is een veilig baken te midden van zware stormen.

Aan het einde van elke vipassana meditatieavond wordt metta meditatie beoefend.

“Het hart van vriendelijkheid en mededogen aanraken”

Zaterdag 23 december, enkele dagen voor het Christelijke feest van ‘geboorte en bevrijding’, is er de mogelijkheid een dag Metta meditatie te beoefenen in centrum De Poort. De dag wordt verzorgd door Chris van der Velden

Tijd: van 10.00 uur tot 17.00 uur

Kosten: €15 voor de organisatiekosten. De begeleiding is op basis van Dana

Aanmelden

Moge alle wezens zorg en liefde kennen, gehoord worden, begrepen en erkend ondanks verschillende meningen en visies, mogen ze geaccepteerd worden zoals ze zijn in dit moment, met geduld omringt , mogen ze leven zonder de angst beroofd te worden van hun leven, zonder de angst voor lichamelijk geweld.

Moge alle wezens gelukkig zijn in de ruimste zin van het woord, gevoed worden, gekleed, zó bejegend worden alsof hun leven waardevol is, moge alle wezens gewaardeerd worden, zich overal op deze planeet welkom voelen, 

mogen ze vrij zijn van haat, in zichzelf en jegens anderen, vrij van wanhoop, van oorlog, armoede, slavernij, onderdrukking en geweld, mogen ze een huis hebben en beschermd zijn, mogen ze ontvangen wat nodig is om waardig te leven, zonder schaarste, mogen ze vreugde aan het leven beleven, zonder angst voor elkaar, mogen ze vrijuit kunnen spreken, in de geest en met de stem van onvoorwaardelijke liefde.

Moge alle wezens tijd hebben om te rusten, stil te zijn en de stilte te ervaren. 

Door iedereen gezien als familie. 

Moge alle wezens ontwaakt zijn.  (vertaling Michaël Verlouw)