Aanbod

Vipassãna

De introductiecursus welke in het voorjaar zou starten is geannuleerd.

De eerstvolgende introductiecursus Vipassāna-meditatie is in het najaar 2021 op drie zondagochtenden waarna je, als deelnemer, door kunt gaan naar de reguliere woensdagavond meditatiegroep.

Data: zondag 26 september; 3 & 10 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur

Afhankelijk van de eventuele coronamaatregelen wordt de cursus fysiek, dan wel middels ZOOM aangeboden.

Plaats: de cursus wordt gegeven in centrum De Poort, Luijbenstraat 48, Den Bosch. Het centrum is 2 minuten lopen vanaf het centraal station. www.centrumdepoort.nl

Begeleiding wordt gegeven door Inez Roelofs en Chris van der Velden op basis van Dana (voor omschrijving zie onder aan deze pagina). Voor de huur van de ruimte en geserveerde thee vragen we een bijdrage van €75. Voor drie keer. Ook hierbij kun je geven naar wat je kunt geven.

Aanmelden kan middels een van de emailadressen op de contactpagina.

Wekelijks samen vipassãna beoefenen

Elke woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur .

We volgende de corona richtlijnen zoals door de regering gegeven. Dit betekent dat, in ieder geval, tot 16 maart alle meditatiebijeenkomsten alleen online, middels ZOOM, zullen plaatsvinden. Zodra er weer ruimte komt om elkaar live te ontmoeten dan wordt dat vermeld op deze site.

De groep wordt begeleid door Inez Roelofs of Chris van der Velden. Er is loop en zitmeditatie, Een korte Dhamma uitleg en ervaringen delen aan het eind.

Er kunnen vragen gesteld worden en we eindigen met Metta-meditatie. De groep is toegankelijk voor mensen die een introductiecursus Vipassãna meditatie of een Vipassãna retraite gevolgd hebben.

De begeleiding is op Danabasis. Voor de huur van de meditatieruimte in het centrum de abonnementskosten van ZOOM en andere overheadkosten, vragen we graag een bijdrage. Het is aan deelnemers vrij om te geven.(zie voor omschrijving ‘vrijgevigheid’ onder Dana)

Meditatieavonden 2021

April: 7-14-21-28 (online) Mei: 5 (online)- 12 -19-26 (fysiek+ online); Juni: 2-9-16 –23 (fysiek + online)-30 (online); Juli: 7-14-21-28 (online)

Aanmelden graag via de contact pagina.

Dana

Dana (vrijgevigheid)

Het principe van Dana is in onze Westerse maatschappij niet echt bekend. Wij zijn gewend aan ruilhandel en betalen voor iets dat we willen hebben. En we zijn gewend een prijs te vragen voor een product of dienst die we leveren. Dana heeft niet alleen betrekking op materiële dingen, maar ook op het geven van je tijd en aandacht. Beoefening van dana is in feite een uitdrukking van liefde. Hoe meer liefde er aanwezig is hoe vanzelfsprekender beoefening van dana wordt.

Dana is in het Boeddhisme één van de tien perfecties en wordt als eerste genoemd. Dana is daarom erg belangrijk in de beoefening van boeddhisten. Dana staat voor: Vrijgevigheid, vriendelijkheid, openheid. Als je vrijgevig bent, zomaar zonder dat je er iets voor terugverwacht, heeft dat gevolgen. Je hoeft daar verder niets voor te doen. Vrijgevigheid is het tegengif voor begeerte (één van de vijf hindernissen en één van de onheilzame wortels in de boeddhistische beoefening).

Dana doet een appèl op eigen verantwoordelijkheid en redelijkheid. Eenvoudig uitgangspunt is: Je weet wat redelijk is en van daaruit doe je wat je kunt, niet meer en ook niet minder. Wat je doet, doe je graag en van harte, net zoals degenen die hun kennis en kunde met jou delen dat graag en van harte doen.

Dana is een systeem dat gebaseerd is op redelijkheid. Dana is een gift, geschonken vanuit het hart, in overeenstemming met ieders mogelijkheden en omstandigheden. (tekst is van de Zen-peacemakers)

Indien je Dana wil geven in de vorm van geld dan kun je dat overmaken naar:

CHM van der Velden Rekeningnr.: NL28ASNB0782888046 Graag o.v.v. “Dana begeleiding” of “Dana organisatie” (dit laatste omvat de kosten voor het abonnement op ZOOM, in corona-tijd, huur meditatieruimte en andere overheadkosten.

Insight dialogue

Maandelijks insight dialogue beoefenen

Er is één keer per maand een avond Insight Dialogue.
Op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
Voorwaarde: basiscursus Vipassãna  of retraite Insight Dialogue gevolgd hebben.

De insight dialogue avonden in 2021 dragen als thema “Het achtvoudig Pad”

Aanmelden kan indien je deel kunt nemen aan alle bijeenkomsten en bekend bent met vipassana of insight dialogue. Aanmelden graag via de contactpagina.

De begeleiding van de insight dialogue avonden wordt gegeven door Inez en aangeboden op danabasis. Voor de huur van de meditatie-ruimte wordt een bijdrage gevraagd. Voor omschrijving en mogelijkheid tot het geven van Dana, zie onder Vipassana.

Data Insight Dialogue 2021:

8 april (online); 20 mei; 10 juni (fysiek)

Online cursus Insight Dialogue

Op dinsdag 4 mei start de volgende online introductiecursus Insight Dialogue (ID) in het Nederlands. Insight Dialogue is een vorm van meditatie-in-interactie.  Door te mediteren terwijl we in interactie zijn met anderen wordt het makkelijker om opmerkzaam te zijn in het leven van alledag. We ontwikkelen meditatieve kwaliteiten en contempleren over onderwerpen uit de Dhamma (de lessen van de Boeddha). Dit doen we aan de hand van de richtlijnen van Insight Dialogue (pauzeren, ontspannen, openen, afstemmen op verandering, aandachtig luisteren en waarachtig spreken).
 
We ontmoeten elkaar gedurende acht achtereenvolgende weken online. Elke  week wordt uitleg en instructie gegeven over een meditatierichtlijn, die we  vervolgens oefenen en direct ervaren door een dialoog over een bepaald  onderwerp. 

Voorwaarden voor deelname 
Om deel te kunnen nemen is enige meditatie-ervaring vereist. Bijvoorbeeld door regelmatige beoefening van inzichtmeditatie (Vipassana), Mindfulness, Dzogchen of andere meditatievormen. Mensen die al bekend zijn met Insight Dialogue zijn ook welkom. We vragen je om je te  verbinden aan alle acht bijeenkomsten. Mocht dat door omstandigheden echt niet kunnen, neem dan vooraf contact met ons op (NLinsightdialogue@gmail.com).
 
Maximum aantal deelnemers
Door de aard van de online beoefening is er een maximum aantal deelnemers.  Inschrijving vindt plaats op basis van volgorde van aanmelding. Je ontvangt vooraf informatie over het programma Zoom en een aantal dagen voor de start van de cursus een link naar de online meditatieruimte. Dit alles wijst zich vanzelf, maar als je ondersteuning nodig hebt, helpen we je  graag. 

Data en tijd 
Tijd: Dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur  
Data: 4,11, 18 en 25 mei, 1, 8, 15 en 22 juni

Kosten
Deze cursus wordt door de begeleiding gegeven op basis van Dana (vrijgevigheid) en deelnemers beoefenen Dana door een bijdrage te geven aan de begeleiders. Door deze lange traditie krijgen zowel leraren als deelnemers de gelegenheid ‘geven vanuit het hart’ en ‘loslaten’ te cultiveren. Dana beoefening is voor zowel de gever als de ontvanger een moment van reflectie en een vreugdevolle gebeurtenis.

Begeleiders
Simin Abravesh, Joyce Curnan, Inez Roelofs 
De begeleiders zijn erkende leraren van de Insight Dialogue Community.  

Als je vragen hebt over je deelname of de cursus, neem dan contact op met ons  via NLinsightdialogue@gmail.com

Aanmelden: Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar NLinsightdialogue@gmail.com.

Metta

Metta meditatiedag op 29 mei

Op zaterdag 29 mei is er een live Metta meditatiedag in Centrum De Poort. We hopen dat zr. Viranani daar via ZOOM bij aanwezig kan zijn. Mocht er geen internet verbinding mogelijk zijn met Myanmar, dan wordt de dag begeleid door Inez Roelofs, met assistentie van Chris van der Velden.

De dag is van 10.00 tot 16.00 en wordt aangeboden op basis van Dana.

Mochten er, vanwege COVID-19 nadere restricties zijn, dan wordt hiermee rekening gehouden en het programma, waar nodig, aangepast.

Voor deelname kun je een mailtje sturen naar c.ofthefields@protonmail.com. Eén week voor aanvang ontvang je dan nadere info m.b.t. praktische zaken en het dagprogramma.

Metta voor Myanmar https://www.30now.nl/podcast/joost-eveline/37357/

Het beoefenen van deze vorm van meditatie opent het hart en verstilt de geest. Het is een veilig baken te midden van zware stormen.

Aan het einde van elke vipassana meditatieavond wordt metta meditatie beoefend. Jaarlijks wordt er een metta meditatiedag georganiseerd.

Metta contemplatie door Zenju Earthlyn Manuel

Moge alle wezens zorg en liefde kennen, gehoord worden, begrepen en erkend ondanks verschillende meningen en visies,  mogen ze geaccepteerd worden zoals ze zijn in dit moment,  met geduld omringt , mogen ze leven zonder de angst beroofd te worden van hun leven, zonder de angst voor lichamelijk geweld. 

Moge alle wezens gelukkig zijn in de ruimste zin van het woord, gevoed worden, gekleed, zó bejegend worden alsof hun leven waardevol is, moge alle wezens gewaardeerd worden, zich overal op deze planeet welkom voelen, 

mogen ze vrij zijn van haat, in zichzelf en jegens anderen, vrij van wanhoop, van oorlog, armoede, slavernij, onderdrukking en geweld, mogen ze een huis hebben en beschermd zijn,  mogen ze ontvangen wat nodig is om waardig te leven, zonder schaarste, mogen ze vreugde aan het leven beleven, zonder angst voor elkaar,  mogen ze vrijuit kunnen spreken, in de geest en met de stem van onvoorwaardelijke liefde. 

Moge alle wezens tijd hebben om te rusten, stil te zijn en de stilte te ervaren. 

Door iedereen gezien als familie. 

Moge alle wezens ontwaakt zijn.  (vertaling Michaël Verlouw)