Aanbod

Vipassãna

De eerstvolgende ‘kennismaking met Vipassāna-meditatie’ is in het najaar van 2023 op drie zaterdagochtenden: 28 oktober; 4 & 11 november.

Tijd: van 10.00 uur tot 13.00 uur

De kennismakings-bijeenkomsten worden alleen in fysieke vorm aangeboden.

Plaats: Centrum ‘De Poort’, Luijbenstraat 48, Den Bosch. Het centrum is 2 minuten lopen vanaf het centraal station. www.centrumdepoort.nl

Begeleiding wordt gegeven door Chris van der Velden op basis van Dana (voor omschrijving zie onder aan deze pagina). Voor de huur van de ruimte en geserveerde thee vragen we een bijdrage van €75. Voor drie keer. Ook hierbij kun je geven naar wat je kunt geven.

Aanmelden kan middels c.ofthefields@protonmail.com

voor info vipassana zie: https://vipassanameditatiedenbosch.net/achtergrond/

Wekelijks samen vipassãna beoefenen

Elke woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur .

De vipassāna meditatieavonden zijn in hybride vorm: zowel live als online (ZOOM) te volgen. Online deelnemen kan alleen wanneer men door afstand, ziekte of ander mobiliteitsprobleem niet live aanwezig kan zijn.

De groep wordt begeleid door Chris van der Velden. Er is loop- en zitmeditatie en aandachtig bewegen. Aan het eind van de avond drinken we gezamenlijk een kopje thee en is er ruimte om meditatie ervaringen te delen en het beantwoorden van vragen.

De avond wordt afgesloten met metta meditatie. De groep is toegankelijk voor mensen die bekent zijn met Vipassāna Meditatie

Soms wordt de meditatieavond alleen online aangeboden (zie hiervoor onderstaand schema). Dit is bij afwezigheid van Chris of indien het centrum gesloten is. De online bijeenkomsten duren één uur (19.00 tot 20.00 uur) en bestaan uit: korte Dhamma impressie, zitmeditatie en delen van meditatie- ervaringen

De begeleiding is op Danabasis. Voor de huur van de meditatieruimte in het centrum, de abonnementskosten van ZOOM en andere overheadkosten, vragen we graag een bijdrage. Zo dragen we samen bij aan het creëren van de condities om dit werk te kunnen doen. Vipassanameditatiedenbosch betaalt, gemiddeld, €7 p/p aan organisatiekosten per meditatieavond. Het is aan deelnemers vrij om te geven. Zie voor omschrijving ‘vrijgevigheid’ onder Dana

Indien je Dana wil geven in de vorm van geld dan kun je dat overmaken naar:

CHM van der Velden Rekeningnr.: NL28ASNB0782888046 Graag o.v.v. “Dana begeleiding” of “Dana organisatie” (dit laatste omvat de kosten voor het abonnement op ZOOM, in corona-tijd, huur meditatieruimte en andere overheadkosten.

Meditatieavonden 2023

Januari: 4 (online) 11-18-25 (hybride) februari: 1-8-15 (hybride) 22 (online) maart: 1-8 (hybride) 15 (online) 22-29 (hybride) april: 5-12 (hybride) 19-26 (online) mei: 3 (online) 10-17-24-31 (hybride) juni: 7-14-21 (hybride) 28 (online) juli & augustus alleen online

Aanmelden graag via het e-mailadres op de contact pagina.

Insight dialogue

In oktober start een basiscursus Insight Dialogue. De cursus wordt begeleid door insight dialogue lerares Nynke Humalda met assistentie van Chris van der Velden en Ronald Hochstenbach. Nynke is een collega lerares van Inez Roelofs. Inez begeleidde de insight dialogue bijeenkomsten van Vipassana meditatie Den Bosch tot haar overlijden op 9 april j.l.

Nynke Humalda
Ronald Hochstenbach

Insight Dialogue is een vorm van meditatie-in-interactie. Door te mediteren terwijl we in interactie zijn met anderen wordt het makkelijker om opmerkzaam te zijn in het leven van alledag. Met ID cultiveren we meditatieve kwaliteiten, ontwikkelen we meditatie-in-relatie en contempleren we gezamenlijk over onderwerpen uit de Dhamma. Deze drie kernelementen vormen samen met de richtlijnen (meditatie instructies) de inhoud van het programma. Er zijn 6 richtlijnen, hulpbronnen van Insight Dialogue: pauzeren, ontspannen, openen, afstemmen op wat er opkomt, aandachtig luisteren en waarheid spreken. De richtlijnen versterken elkaar. Per bijeenkomst verdiepen we ons in een richtlijn.

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van twee uur en vindt plaats op: 6 & 20 oktober; 24 november; 22 december; 2 & 16 februari en 30 maart.

Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur

Plaats: Centrum ‘De Poort’, Luijbenstraat 48, Den Bosch (2 minuten lopen vanaf centraal station)

Bij aanmelding verbind je je aan zeven bijeenkomsten. Aanmelden kan via de contactpagina.

Kosten: de begeleiding van de cursus wordt gegeven op basis van Dana . Voor de huur van de accommodatie en reiskosten vragen wij een bijdrage van €75 voor zeven bijeenkomsten. Ook hierbij mag je geven naar wat je kunt geven.

Je bijdrage mag overgemaakt worden naar: CHM van der Velden Rekeningnr.: NL28ASNB0782888046 o.v.v. bijdrage basiscursus insight dialogue

Metta

Het beoefenen van deze vorm van meditatie opent het hart en verstilt de geest. Het is een veilig baken te midden van zware stormen.

Aan het einde van elke vipassana meditatieavond wordt metta meditatie beoefend.

Korte Metta-stadsretraite met zr. Viranani in 2023

Volgend jaar komt zr. Viranani voor het begeleiden van een korte stadsretraite in Den Bosch. De retraite is van vrijdagavond 14 april tot zondag 16 april en is zowel live als via ZOOM te volgen. Deelnemen via ZOOM is alleen mogelijk indien echt niet live deelgenomen kan worden b.v. vanwege de reisafstand, ziekte of andere mobiliteitsproblemen.

Zr. Viranani biedt de begeleiding aan in het Engels. Zij praat rustig en zorgvuldig. Mocht iets niet goed verstaan worden, dan kan vertaald worden.

De voorlopige tijdsplanning is: vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur; zaterdag & zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

De kosten worden, op dit moment, geraamd op €45 voor de hele retraite. Dit betreft de organisatiekosten. De begeleiding door zr. Viranani is volledig op basis van Dana.

Vooraanmelding kan door een mailtje te sturen naar: c.ofthefields@protonmail.com

Zuster Virañani is een boeddhistische non uit de VS (Hawaï). Ze is diepgeworteld in de Dhamma door beoefening, studie en overdracht van de Dhamma. Ze mediteert sinds 1979 in de Birmese traditie van Mahasi Sayadaw, de Thaise bostraditie en heeft gewerkt in de Insight Meditation Society in de VS. Zuster Virañani werd in 2006 in Myanmar tot boeddhistische non gewijd met Sayadaw U Pandita als haar leraar en is momenteel verbonden aan een gerenommeerd meditatiecentrum (Chanmyay Myaing van U Indaka Sayadaw), ook in Myanmar. Ze heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van retraites over de hele wereld. Ze spreekt met veel compassie en maakt de traditionele teksten toegankelijk met veel voorbeelden uit het dagelijks leven. Zuster Virañani is bedreven in zowel Vipassāna als Metta meditatie. Samen met anderen initieerde ze Metta-in-Action, een stichting die jonge nonnen in Myanmar ondersteunt. 

Metta contemplatie door Zenju Earthlyn Manuel

Moge alle wezens zorg en liefde kennen, gehoord worden, begrepen en erkend ondanks verschillende meningen en visies, mogen ze geaccepteerd worden zoals ze zijn in dit moment, met geduld omringt , mogen ze leven zonder de angst beroofd te worden van hun leven, zonder de angst voor lichamelijk geweld.

Moge alle wezens gelukkig zijn in de ruimste zin van het woord, gevoed worden, gekleed, zó bejegend worden alsof hun leven waardevol is, moge alle wezens gewaardeerd worden, zich overal op deze planeet welkom voelen, 

mogen ze vrij zijn van haat, in zichzelf en jegens anderen, vrij van wanhoop, van oorlog, armoede, slavernij, onderdrukking en geweld, mogen ze een huis hebben en beschermd zijn, mogen ze ontvangen wat nodig is om waardig te leven, zonder schaarste, mogen ze vreugde aan het leven beleven, zonder angst voor elkaar, mogen ze vrijuit kunnen spreken, in de geest en met de stem van onvoorwaardelijke liefde.

Moge alle wezens tijd hebben om te rusten, stil te zijn en de stilte te ervaren. 

Door iedereen gezien als familie. 

Moge alle wezens ontwaakt zijn.  (vertaling Michaël Verlouw)