Aanbod

Vipassãna

De eerstvolgende introductiecursus Vipassāna-meditatie is in het voorjaar van 2022 op drie zaterdagochtenden waarna je, als deelnemer, door kunt gaan naar de wekelijkse woensdagavond meditatiegroep.

Data: zaterdag 12, 19 en 26 maart van 10.00 uur tot 13.00 uur

De cursus wordt alleen in fysieke vorm aangeboden.

Plaats: Centrum ‘De Poort’, Luijbenstraat 48, Den Bosch. Het centrum is 2 minuten lopen vanaf het centraal station. www.centrumdepoort.nl

Begeleiding wordt gegeven door Inez Roelofs en Chris van der Velden op basis van Dana (voor omschrijving zie onder aan deze pagina). Voor de huur van de ruimte en geserveerde thee vragen we een bijdrage van €75. Voor drie keer. Ook hierbij kun je geven naar wat je kunt geven.

Aanmelden kan middels een van de emailadressen op de contactpagina.

Wekelijks samen vipassãna beoefenen

Elke woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur .

Alle vipassana meditatieavonden zijn tot nader order alleen middels ZOOM te volgen.

De groep wordt begeleid door Inez Roelofs of Chris van der Velden. Er is loop- en zitmeditatie. Een korte Dhamma uitleg en ervaringen delen aan het eind.

Er kunnen vragen gesteld worden en we eindigen met Metta-meditatie. De groep is toegankelijk voor mensen die een introductiecursus Vipassãna meditatie of een Vipassãna retraite gevolgd hebben.

De begeleiding is op Danabasis. Voor de huur van de meditatieruimte in het centrum de abonnementskosten van ZOOM en andere overheadkosten, vragen we graag een bijdrage. Het is aan deelnemers vrij om te geven.(zie voor omschrijving ‘vrijgevigheid’ onder Dana)

Meditatieavonden 2021

december: 1-8-15-22

Aanmelden graag via de contact pagina.

Dana

Dana (vrijgevigheid)

Het principe van Dana is in onze Westerse maatschappij niet echt bekend. Wij zijn gewend aan ruilhandel en betalen voor iets dat we willen hebben. En we zijn gewend een prijs te vragen voor een product of dienst die we leveren. Dana heeft niet alleen betrekking op materiële dingen, maar ook op het geven van je tijd en aandacht. Beoefening van dana is in feite een uitdrukking van liefde. Hoe meer liefde er aanwezig is hoe vanzelfsprekender beoefening van dana wordt.

Dana is in het Boeddhisme één van de tien perfecties en wordt als eerste genoemd. Dana is daarom erg belangrijk in de beoefening van boeddhisten. Dana staat voor: Vrijgevigheid, vriendelijkheid, openheid. Als je vrijgevig bent, zomaar zonder dat je er iets voor terugverwacht, heeft dat gevolgen. Je hoeft daar verder niets voor te doen. Vrijgevigheid is het tegengif voor begeerte (één van de vijf hindernissen en één van de onheilzame wortels in de boeddhistische beoefening).

Dana doet een appèl op eigen verantwoordelijkheid en redelijkheid. Eenvoudig uitgangspunt is: Je weet wat redelijk is en van daaruit doe je wat je kunt, niet meer en ook niet minder. Wat je doet, doe je graag en van harte, net zoals degenen die hun kennis en kunde met jou delen dat graag en van harte doen.

Dana is een systeem dat gebaseerd is op redelijkheid. Dana is een gift, geschonken vanuit het hart, in overeenstemming met ieders mogelijkheden en omstandigheden. (tekst is van de Zen-peacemakers)

Indien je Dana wil geven in de vorm van geld dan kun je dat overmaken naar:

CHM van der Velden Rekeningnr.: NL28ASNB0782888046 Graag o.v.v. “Dana begeleiding” of “Dana organisatie” (dit laatste omvat de kosten voor het abonnement op ZOOM, in corona-tijd, huur meditatieruimte en andere overheadkosten.

Insight dialogue

Maandelijks insight dialogue beoefenen

Er is één keer per maand een avond Insight Dialogue.
Op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
Voorwaarde: basiscursus Vipassãna  of retraite Insight Dialogue gevolgd hebben.

De insight dialogue avonden in 2021 dragen als thema “Het achtvoudig Pad.” Voor de laatste vier bijeenkomsten, in het najaar, kan nog aangemeld worden.

Aanmelden kan indien je deel kunt nemen aan alle bijeenkomsten en bekend bent met vipassana of insight dialogue. Aanmelden graag via de contactpagina.

De begeleiding van de insight dialogue avonden wordt gegeven door Inez en aangeboden op danabasis. Voor de huur van de meditatie-ruimte wordt een bijdrage gevraagd. Voor omschrijving en mogelijkheid tot het geven van Dana, zie onder Vipassana.

Data Insight Dialogue najaar 2021:

16 september (juiste inspanning); 7 oktober (juiste opmerkzaamheid); 25 november (juiste concentratie); 16 december (online!)

Metta

Het beoefenen van deze vorm van meditatie opent het hart en verstilt de geest. Het is een veilig baken te midden van zware stormen.

Aan het einde van elke vipassana meditatieavond wordt metta meditatie beoefend. Jaarlijks wordt er een metta meditatiedag georganiseerd.

Gepland staat dat zr. Viranani op zaterdag 9 april 2022 een metta meditatiedag komt begeleiden in Den Bosch. We hopen van harte haar dan live te kunnen ontmoeten.

Gezien het beperkte aantal plaatsen in het centrum, er vanuit gaande dat COVID dan nog beperkingen met zich meebrengt, is het fijn tijdig aan te melden.

Aanmelden kan door het sturen van een email naar: c.ofthefields@protonmail.com

Metta contemplatie door Zenju Earthlyn Manuel

Moge alle wezens zorg en liefde kennen, gehoord worden, begrepen en erkend ondanks verschillende meningen en visies,  mogen ze geaccepteerd worden zoals ze zijn in dit moment,  met geduld omringt , mogen ze leven zonder de angst beroofd te worden van hun leven, zonder de angst voor lichamelijk geweld. 

Moge alle wezens gelukkig zijn in de ruimste zin van het woord, gevoed worden, gekleed, zó bejegend worden alsof hun leven waardevol is, moge alle wezens gewaardeerd worden, zich overal op deze planeet welkom voelen, 

mogen ze vrij zijn van haat, in zichzelf en jegens anderen, vrij van wanhoop, van oorlog, armoede, slavernij, onderdrukking en geweld, mogen ze een huis hebben en beschermd zijn,  mogen ze ontvangen wat nodig is om waardig te leven, zonder schaarste, mogen ze vreugde aan het leven beleven, zonder angst voor elkaar,  mogen ze vrijuit kunnen spreken, in de geest en met de stem van onvoorwaardelijke liefde. 

Moge alle wezens tijd hebben om te rusten, stil te zijn en de stilte te ervaren. 

Door iedereen gezien als familie. 

Moge alle wezens ontwaakt zijn.  (vertaling Michaël Verlouw)