Achtergrond

Vipassana

Vipassãna betekent “anders zien” “ dieper zien”. Door ervaring kunnen we dat leren. Vipassãna meditatie is een pad van zuivering van de geest. Als we heel stil zitten kunnen we opmerken wat er in lichaam en geest precies en op dit moment gebeurt. Door dat te ervaren leren we onszelf echt kennen. Onze verlangens, irritaties, blinde vlekken, illusies. Kortom wat we willen hebben en houden en wat weg moet, waar we van af willen. Het is een innerlijke reis, welke bij voldoende toewijding ruimte geeft en voortschrijdend inzicht . Zowel op het meditatiekussen als in het dagelijks leven.

Geschiedenis

Boeddha Sakyamuni kwam 2500 jaar geleden via een lange weg tot totale bevrijding. Sindsdien hebben veel Boeddhistische leraren de meditatie doorgegeven. De achtergrond van de Vipassãna-meditatie welke wij beoefenen heeft zijn oorsprong in de Theravada traditie en volgt de lijn van Eerw. Mahassi Sayadaw

Insight dialogue

Insight Dialogue is mediteren hardop en samen. Het is een oefening voor de ontwikkeling van wijsheid en mededogen door meditatie in dialoog. De kalmte en het inzicht die je in individuele meditatie ontwikkelt, wordt direct geïntegreerd in de interactie met je meditatie partner. Door de beoefening van deze meditatie kom je tot verdere bevrijding en dieper inzicht.

In het dagelijks leven zijn er veel interpersoonlijke contacten. Wij ervaren veel plezier, maar ook vaak stress in deze contacten. Als je rust en concentratie opbouwt in individuele meditatie, gaan die vaak verloren op het moment dat we in contact treden met anderen. Voor de grondlegger van de Insight Dialogue, Gregory Kramer, is dit aanleiding geweest een methode te ontwikkelen waarbij opmerkzaamheid (mindfulness) toegepast wordt in dialoog met mede-mediterenden.


Metta

Gaat het in vipassana om het ontwikkelen van helder inzicht, in metta gaat het om het ontwikkelen van een vriendelijke houding, een open hart, ten opzichte van alle levende wezens. Het heet een hartmeditatie vanwege verzachting en verbinding. 

Metta meditatie helpt ons om vrij te worden van ergernis en ongeduld, vrij te worden van elke vorm van aversie en boosheid. In het pali heet het a-dosa, hetgeen betekent afwezigheid van boosheid.

Wanneer we vrij zijn van boosheid komt onze natuurlijke goedheid te voorschijn. Ons hart blijkt zachter, ons oor kan luisteren, de acceptatie van onszelf en anderen wordt gemakkelijker, we verspillen minder energie en ons leven wordt lichter.

In de praktijk komt het neer op het consequent genereren van heilzame gedachten en goede wensen voor zowel onszelf als voor anderen.

Een voorbeeld van zo’n goede wens is:

Moge je vrede kennen, moge je vreugde kennen, moge je vrij zijn van pijn en lijden en het hoogste geluk ervaren.Dana

Dana is het Pali woord voor vrijgevigheid. Het is een oefening in je – vrij – geven. In vrij geven. In vrijheid geven. Er hangt aan de leer van de Boeddha geen prijskaartje. De leer wordt om niet doorgegeven. In vreugde.

Het geven en ontvangen van Dana hebben elk haar eigen be-oefening.

Degene die geeft (geld; goederen; diensten; onderricht) geeft wat ze wil geven; durft te geven. Degene die ontvangt oefent evenzeer in onthechting…is er veel (geld) gegeven: ontvang en besteed het heilzaam. Is er weinig (geld) gegeven in jouw ogen , ontvang dan ook de mogelijkheid om er iets heilzaams mee te doen nl om verlangen en begeerte los te laten.

Dana is een vorm van Metta en het tegenovergestelde van Verlangen/ begeerte/gehecht zijn. In de Westerse wereld hangt bijna overal een prijskaartje aan. In het Oosten is er een grotere cultuur van geven. Van de vreugde van kunnen geven. Boeddha zei al: begin met geven; er is altijd iets te geven: een tastbare of ontastbare gift.

In Den Bosch willen we graag avonden en dagen blijven geven op Danabasis.

Begeleiding

Chris van der Velden

“Als alles in het leven voortdurend aan verandering onderhevig is, onbevredigend en oncontroleerbaar. Als geen enkele cel in ons lichaam nog hetzelfde is als toen we geboren werden. Hoe kunnen we dan anders zijn dan met wat er nu is?”

Chris kwam in 2011 in aanraking met vipassana meditatie toen hij de basiscursus volgde bij Inez Roelofs, sindsdien is het oefenen in opmerkzaamheid deel geworden van zijn dagelijks leven.
In zijn beoefening en begeleiding is een belangrijk aandachtsveld de relatie tussen “formele” beoefening, middels meditatie, en opmerkzaam zijn in het leven van alledag. 
Ondersteuning hiervoor ervaart hij in de beoefening van vipassana-, metta-meditatie en insight dialogue.

Inspiratie

Links en aanbevolen boeken

Sangha Metta: Vipassāna-, Metta & Karuna- retraites en Dhamma studie: www.sanghametta.nl

Stichting inzichtmeditatie: adressen Vipassāna centra, leraren, retraites: www.simsara.nl

“Het web van wijsheid” inleiding in de Abhidhamma. Frits Koster

Darma zijn”. Bevrijding van emotioneel en psychisch lijden. Ajahn Chah

“Op zoek naar het hart van wijsheid”. Het pad van inzichtmeditatie. Jack Kornfield & Joseph Goldstein

In aandacht leven”. Tien Paramis en oefeningen. Sylvia Boorstein

“Awakening together”. Gemeenschapsopbouw/diversiteit. Larry Yang

De vijf inzichten”. Ontdek wat de dood ons kan leren over voluit in het leven staan. Frank Ostaseski

“Insight Dialogue”. Een boeddhistische beoefening van meditatie in dialoog. Gregory Kramer